Реестр ссылок педагогических работников для организации дистанционного обучения

Реестр ссылок педагогических работников для организации дистанционного обучения

 

Ф.И.О. учителей Предмет Ссылка на страницу в РЭШ
Глейх М. А. Математика, алгебра https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=8c213029d7e457088b8a
Зятына Е. Е. Технология (девочки) https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=556089c60634431bf3f7
Иванова В. В. https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=555f881fbb27cecdca4f
Калиновская Л. Ф. https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=99f65836e5a80421eb46
Кашицын Д. С. История, обществознание https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=01c2a850d7aa4833b8c9
Кирсанова Е. Ф. Информатика https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=34c131cd706252eb82a1
Колпакова Н. Е. География https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=1865ecddf86721bac0a8
Кушнарева В. В. Физическая культура https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=180da9e5e01c6da444f2
Ладыгина Е. А. https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=e7f1f309e0f85360fa32
Маркарян Р. Ш. Физическая культура https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=4c47b8f7ab2c89e263a5
Мукасеева Г. Н. Математика, алгебра, геометрия https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=49e9872062dd4a79e026
Мукасеева Ю. Ю. https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=6143592c7bfa33924f7d
Мироненко И.Ю. Физика, астрономия, алгебра, геометрия https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=2a80324c4b6225954ce0
Николаева И. В. https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=67d2bfce95a6452dfcbf
Новикова И. С. https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=8fd69f39424e22536d23
Осминская С. В. Немецкий язык https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=d3cb35f5a3026670d695
Павленко Н. В. Русский язык, литература https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=44e432c837ca21f85e59
Скачкова В. П. Английский язык https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=5794c7e741ab6f20909d
Смульская Т. В. Русский язык, литература https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=ce6286132e5a7554eb65
Тарасенок Л. В. Биология https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=44083b795b88c6b17285
Тарасенок Т. А. https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=6129c01c9a7222506c77
Тютюнник Ю. Л. https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=ce904b5287a86b2afef9
Феофилактова Т. В. История, обществознание https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=6ceba0f7db6b104d8254
Хлопяников В. Д. Технология (мальчики) https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=c7ae9335358749706e13
Хомская А. С. Английский язык https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=d2133fb6dbeadc3cc638
Шкурко Е. В. Алгебра, геометрия, математика https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=16347acf6e08d5a6b861
Яровенко Е. И. https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=a5f23012a1c00354ede8
Злобина Е.С. Английский язык https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=7f721a196474c6ca44c4
Никитенко Н.К. Химия https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=62a0c560723f59fe4395
Юрченко С.С. Русский язык, литература https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=7c2df581f4f75057b3d8
Алеева А.А. Английский язык «https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=8a44dc1b5a9c8f58377d
Манжосова М.М. ОБЖ «https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=8f64631a0a9d96c69161
Беженарь Е.В. Изобразительное искусство «https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=7dd8dddc0d73a9c1a038
Петрикова В.Н. Английский язык https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=76a90f2729b8891ad598